Бизнесцентър/Бизнесинкубатор-Нова Загора (под номер 220 в списъка) може да провежда обучения (безплатни) за заети и самонаети лица по ваучерната система към Агенцията по заетостта за следните професии:
Професия "Продавач-консултант"

               Специалност "Продавач-консултант" - ІІ степен
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес"
               Специалност "Малък и среден бизнес" - ІІ степен
Професия "Икономист"
               Специалност "Икономика и мениджмънт"- ІІІ степен
Професия "Оператор на компютър"
               Специалност "Текстообработване" - І степен
Професия "Офис-секретар"
               Специалност "Административно обслужване"- ІІ степен
Професия "Заварчик"
               Специалност "Заваряване" - І степен
Професия "Огняр"
               Специалност "Огнярство" - І степен
Професия "Хлебар-сладкар"
               Специалност "Производство на хляб и хлебни изделия"- ІІ степен
               Специалност "Производство на сладкарски изделия"- ІІ степен
Професия "Шивач"
               Специалност "Шивачество" - І степен
Професия "Работник в дървообработването"
               Специалност "Производство на фасонирани материали" - І степен
Професия "Строител"
               Специалност "Кофражи"- ІІ степен
               Специалност "Армировка и бетон"- ІІ степен
               Специалност "Зидария"- ІІ степен
               Специалност "Мазилки и шпакловки"- ІІ степен
               Специалност "Вътрешни облицовки и настилки"- ІІ степен
               Специалност "Външни облицовки и настилки"- ІІ степен
               Специалност "Бояджийски работи"- ІІ степен
               Специалност "Строително дърводелство"- ІІ степен
               Специалност "Строително тенекеджийство"- ІІ степен
               Специалност "Покриви"- ІІ степен
Професия "Работник в озеленяването"

               Специалност "Озеленяване и цветарство" - І степен
Професия "Сътрудник социални дейности"
               Специалност "Социална работа с деца и семейства в риск" - ІІІ степен

               Специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания" - ІІІ степен
Професия "Готвач"

               Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" - ІІ степен
Професия "Сервитьор-барман"
               Специалност "Обслужване на заведения за обществено хранене" - ІІ степен
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност"
               Специалност "Организация на туризма и свободното време" - ІІІ степен

               Специалност "Селски туризъм" - ІІІ степен

За тази цел всяко физическо лице може да подаде заявление в местното бюро по труда за обучение по дадената професия, като посочи Бизнесцентър/Бизнесинкубатор-Нова Загора за обучителна организация
След завършване на безплатното обучение, лицето ще получи легитимен документ за завършено професионално обучение, който ще му послужи при необходимост.


 
СПИСЪК НА ПРОФЕСИИ