БИЗНЕСЦЕНТЪР/БИЗНЕСИНКУБАТОР НОВА ЗАГОРА
 

!!! БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ ЗА ЗАЕТИ И
САМОНАЕТИ ЛИЦА!!!

Център за професионално обучение към Бизнес център/Бизнесинкубатор Нова Загора
е включен в списъка на одобрените доставчици на услуги за обучения по професионална квалификация на заети и самонаети лица, съгласно чл. 7, ал. 2 и ал. 4 на ПМС 251/21.10.2009г. по приоритетни оси 1 и 2, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.

Съгласно този списък Бизнесцентър/Бизнес-инкубатор -Нова Загора може да провежда обучения (безплатни) за заети и самонаети лица по ваучерната система към Агенцията по заетостта.

За да се включи в обучението всяко физическо лице може да подаде заявление в местното бюро по труда за обучение по дадената професия, като посочи Бизнесцентър/Бизнесинкубатор-Нова Загора за обучителна организация....<<повече >>

ПРОЕКТ
"Интегриране на ромски общности чрез
икономически инициативи"

На 1 август 2011г. СНЦОП "Бизнесцентър/Бизнесинкубатор - Нова Загора" и Фондация "Земята - източник на доходи" сключиха договор за сътрудничество и съвместна дейност по проект "Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи", осъществяван от фондацията, с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".

Проектът е насочен към намаляване на безработицата сред ромски общности в селските райони на страната чрез прилагане на модел, съчетаващ повишаване на уменията за селскостопанска дейност и предприемачество с финансова подкрепа за ромските семейства.

Целта на проекта е подкрепа на ромски семейства от селските райони на страната за създаване на доходи и заетост... <<повече>>

БИЗНЕСЦЕНТЪР/БИЗНЕСИНКУБАТОР НОВА ЗАГОРА
НАБИРА ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ:

- ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
- ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВО НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Начало
Обучения
Бизнесинкубатор
Екип
Полезни връзки
Трудова борса

 

Агро Информационен център - Пловдив